המלצות

חלק מהמלצות ממתאמנים מוכשרים ...דיסקרטיות ברובן לבקשתם מסיבה האחת: "האנגלית" למרות שלא מדובר בשיעורי אנגלית אלא באימון אסטרטגי המתקיים באנגלית לזירה הבינלאומית ורלוונטי למי שמבין (לוא דווקא מדבר) את השפה ברמה גבוהה (עולם עסקי/דיפלומטי/מקצועי).

97% הצלחה להמלצות נוספות