עינת מרום על שפת ה"היבריש"

מה אתם רוצים לשמוע? היבריש או אמריקן? ולדבר??