תקשורת טרנספורמטיבית לאירגונים -לעובדים, מחלקות וצוותים (אנגלית/עברית)

סדנאות, הרצאות ואימונים אישיים 1:1 עם עינת או בקבוצה קטנה