שירותים מגוונים לחברות

בעזרת אימונים, סדנאות, הרצאות ותוכנית לליווי ותמיכה לבכירי ועובדי האירגון, נגדיר מסר תאגידי אחיד (פנים וחוץ אירגוני) המבוסס על החזון, היעדים והאסטרטגיה של כל חברה וחברה ונאמן את המנהלים והעובדים לפי אותו קו מנחה לתקשורת אפקטיבית אחידה ככל שניתן באירגון. במילים אחרות, עובדי האירגון יעבירו מסרים מגובשים, קצרים וברורים המייצרים עניין ומוטיבציה בצד השני ובכללף וגם בינם לבין עצמם ועוד.

יש לזכור: בכל אירגון גלובלי עובדים אנשים בעלי אופי שונה, רגישויות שונות, ידע ומקצועיות, סגנון ורמת תקשורת מגוונות ושונות. אימונים לתקשורת לפי הנוסחא 1:1 או בקבוצות -סדנאות פרקטיות ואימונים אישיים - יעשו טרנספורמציה, אם תאפשרו זאת, בתקשורת הפנים והחוץ אירגונית. האימונים והסדנאות מועברים בשפה האנגלית, מיותר לציין.

התוצאה: תקשורת עסקית מדוייקת המבוססת על נוסחאת THINK SMART, TALK SIMPLE המעלה העשרות אחוזים את סיכויי ההצלחה בכל אתגר עסקי, פנים וחוץ אירגוני. רטוריקה אירגונית אחידה ומדוייקת לאירגון, כזו המייצרת תדמית עסקית כללית - מקצועית, ותדמית אישית

בעולם בו האתגרים העסקיים מגוונים ואינטנסיביים, יש להשקיע במנהלים ובעובדים, לפתח מיומנויות בתקשורת המבוססת חשיבה, ובכך לקצר תהליכים ולאפשר לכל עובד בחברה: החל מהעומד בראשה, מנהליה הבכירים, מנהלי המחלקות וכלה בעובדים, לעבור טרנספורמציה בחשיבה ובתקשורת (פנים וחוץ אירגונית), ובכך לקדם את החברה, את יישום חזונה, את התוצאות העסקיות שלה ועוד.